Tren Makinisti Kursu
Belgeler

Tren Makinisti; yasalarla belirlenmiş çalışma süresi ve çalışma kuralları içerisinde emniyetli, konforlu ve ekonomik bir şekilde, iş sağlığı ve güvenliği, çevre ve kalite standartları ile mevzuatlara, iş talimatına uygun olarak, hazırlanmış cer araçlarını ve treni teslim alan, sevk ve idare eden bireydir. Tren Makinisti Kursu ise Tren Makinisti mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, 960 saatlik Tren Makinisti Eğitimi sonunda alması öngörülen sertifikadır. (Kurs bitirme belgesidir.)  

Önemli Bilgilendirme!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2016 tarih ve 29935 sayı ile Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren TREN MAKİNİST YÖNETMELİĞİ 20. Maddesi gereği kurumumuz vatmanlık eğitimi vermemektedir.
MADDE 20 – (1) Tren makinist ehliyet ve/veya tren makinist bröve eğitimi Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından verilir.
(2) Tren makinist ehliyeti sınavı Bakanlık ve/veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu sınav merkezi tarafından uygulanır.
(3) Tren makinist bröve sınavı Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş demiryolu eğitim ve sınav merkezi tarafından uygulanır.
(4) Demiryolu eğitim ve sınav merkezinin yeterlilikleri ile ilgili usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

İlgili madde gereği Tramvay ve Metro sürücüsü için açılan iş garantili İŞKUR kurslarını takip etmeniz ya da görev almak istediğiniz Belediye Başkanlığı’nın ulaşım hizmetleri / eğitim hizmetleriyle ilgili birimleriyle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Kayıt Ol! Detaylı Bilgi Al! Fiyatı Düşünce Haber Ver!

Kursumuz uzaktan eğitim, örgün eğitim ve kurumsal eğitim şeklinde eğitimler düzenlemeye ve sertifika vermeye yetkilendirilmiştir.

Bu nedenle tüm faaliyetlerimiz yasal hükümlere uygun şekildedir.

Alacağınız belgenin geçerliliği ve güvenilirliği açısından E-Devletinize işlenen Tren Makinisti Sertifikası almayı tercih etmeniz sizin menfaatinizedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014 yılında oluşturulan eğitim programı 960 saat olarak planlanmıştır. 960 saatlik eğitim yaklaşık olarak 10 ay sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu alanda farklı saatlerdeki eğitimleri de bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim koordinatörlerimizle görüşmeniz kurs seçimi yaparken size kolaylık sağlayacaktır.

Tren Makinisti Kursu kontenjan durumu aşağıdaki gibidir. Kontenjanlar ilgili kursun branşına göre belirlenmekte ve anlık olarak değişmekte fakat size daha hızlı hizmet vermek için aşağıdaki grafikte anlık olarak güncellenmemektedir.

Toplam Kontenjan
100%
Kayıt Olan Kursiyer
73%
Kalan Kontenjan
27%

Kurs programına katılım şartları şu şekildedir;

 • En az okur yazar olmak, mesleği yapacak bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak.
Yukarıdaki koşulları taşıyan bireylerin kursa katılırken aşağıdaki evrakları ibraz etmeleri gerekmektedir. Kurs kaydı sırasında istenilen evraklar;
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, öğrenci belgesi vs.)
 • Vesikalık Fotoğraf 4 adet
*Bazı kurs programları ve meslekler için sağlık raporu, taahhütname, kurs başvuru formu gerekebilmektedir. Eğitim koordinatörünüzden bilgi alınız.

Okur-yazar mezuniyete sahip bireylere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014 yılında hazırlanmıştır. Raylı sistemler teknolojisi alanı sektöründe halen çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bu sertifikayı almaları zorunludur. Merkezi Eğitim Kurumları’ndan alacağınız Tren Makinisti Eğitimi Bitirme Belgesi (Sertifikası) resmi belge olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir.

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği gereğince “İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.” Denilmektedir. “İstihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun mesleki eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler.

İş yeri sahipleri ise istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.” Denilmektedir. Yani yönetmelik hem çalışana hem işverene ortak olarak bu görevi vermiştir.

Tren Makinisti Eğitimi Ders Programı Raylı sistemler teknolojisi alanı sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen bireylere yönelik hazırlandığı için öncelik işçi ve işverenlerin yasal zorunluluklarını yerine getirmek, sonrasında ise Raylı sistemler teknolojisi alanı sektörünün ihtiyacı olan eğitim almış nitelikli birey kazandırmaktır.

Bu nedenle Tren Makinisti Kursu eğitim programı da modüller halinde ve bireyleri sektöre hazırlayıcı nitelikte ve sistematik olarak hazırlanmıştır. Eğitim programının içerdiği Tren Makinisti Sertifikası modülleri ve ders başlıkları aşağıdaki gibidir.

• İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yöntemi • Demiryolu Altyapı ve Üstyapısı • Çeken Araçlar • Çekilen Araçlar • Çeken ve Çekilen Araç Elektrik Devreleri • Çeken ve Çekilen Araç Elektrik Sistemleri • Çeken Araç Motorları • Çeken Araç Motor Sistemleri • Çeken ve Çekilen Araç Pnömatik Sistemleri • Çeken ve Çekilen Araç Fren Sistemleri • Demiryolu İşletmeciliği • İşaretler • TMİ Trafik Sistemi • TMİ Trafik Sistemi Düzensizlikleri • TSİ Trafik Sistemi • Yerel İşletme Sistemleri • TSİ Trafik Sistemi Düzensizlikleri • Tren hazırlama, manevra ve kontrolünü gerçekleştirmek Tren Kompozisyonunun Planlanması • Manevralar • Trenlerin Kontrolü • Tren Belgeleri • Yol Öncesi Kontroller • Servise Hazırlama ve Teslimi • Lokomotif Simülatörü • Simülatörde Tren Kullanma Teknikleri • Simülatörde Tasarruf İlkelerine Uygun Sürüş • Tren Sürüş Uygulaması • Manevra İşlemleri • Manevra Sürüş Teknikleri • Manevra Sürüş Uygulaması • Stres ve Kriz Yönetimi

Sertifika sahibi bireyler aşağıda verilen alanlar başta olmak üzere mesleki yeterliliklerine göre benzer alanlarda da çalışabilmektedirler.

1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 3. Özel demiryolu taşımacılık şirketleri, 4. Kentiçi raylı sistemlere sahip belediyeler, 5. Kendi bünyesinde raylı sistemler ağına sahip lo

Tren Makinisti Sertifikası Eğitim gruplarımız 4’e ayrılmaktadır.

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif
 Kurs yoğunluğuna göre ek gruplar açıldığında ek gruplar kısmında yayınlanmaktadır. Aktif gruplar hakkında bilgi almak için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Resmi ve geçerli Tren Makinisti sertifikasının örneğini aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. Sertifikalar E-özel (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Elektronik Kurs Otomasyonu) sistemi üzerinden hazırlanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 işgününü aşmamaktadır.

E-özel otomasyonu sayesinde kurumumuzdan alacağınız tüm sertifikalar online doğrulamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından almış olduğunuz sertifikalarınızı doğrulamak için https://e-ozel.meb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

Kurumumuzdan almış olduğunuz sertifikanızı isterseniz yurt dışında geçerli hale de getirebilirsiniz. Detaylı bilgi için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumumuzdan alacağınız Resmi sertifika örnekleri aşağıdaki gibidir. Kurumumuzdan temin edeceğiniz tüm sertifikalar E-devlete işlenen ömür boyu geçerli sertifikalardır. Sertifikalarınız online doğrulamalı yeni sistem sertifikadır. Online doğrulama sistemi birçok alandaki karışıklığı gidermekte ve sertifikanın gerçekliğinin kontrolü açısından fayda sağlamaktadır.

Yeni sertifikalarda bulunan Sertifika Numarası ile Sağlıklı Beslenme Eğitimi Kursu Sertifikası e-devlet sisteminden sertifika doğrulanabilmektedir.

Kurs sonunda alacağınız kurs bitirme belgesi yukarıda bulunan sertifika örneğine benzemekte size ait kişisel bilgilere ve eğitiminize ait özet bilgilere yer vermektedir.

MEB Yeni Sertifika Örneği
Sertifika Örneği

Yeni sertifikalarda bulunan Sertifika Numarası ile Tren Makinisti Eğitimi Kursu Sertifikası E-devlet sisteminden sertifika doğrulanabilmektedir.

Kurs sonunda alacağınız kurs bitirme belgesi yukarıda bulunan sertifika örneğine benzemekte size ait kişisel bilgilere ve eğitiminize ait özet bilgilere yer vermektedir.

Tren Makinisti Kursu sertifikası ile 1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 2. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, 3. Özel demiryolu taşımacılık şirketleri, 4. Kentiçi raylı sistemlere sahip belediyeler, 5. Kendi bünyesinde raylı sistemler ağına sahip lo Kurumumuzdan alacağınız tüm kurslar ve sertifikalar Üniversite onaylı olacağı için Türkiye’nin her yerinde geçerlidir. 1739 Sayılı ve 14/06/1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu gereği özel ve devlet kurum ya da kuruluşlarının kabul etmesi zorunludur.

Ayrıca dilerseniz kurumumuzdan almış olduğunuz kurs bitirme belgesini yurt dışında da kullanabilirsiniz. Sertifikanız çıktığında hangi ülkede kullanacağınızı eğitim koordinatörlerimize belirtirseniz gerekli tüm yasal işlemleriniz kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Merkezi Eğitim Kurumlarından aldığınız sertifika, kamu personeli seçme sınavlarında (KPSS) geçerlidir. KPSS tercih kılavuzunda özel nitelikler bölümünde “Üniversite Onaylı Sertifika” ibaresi ile belirtilen sertifika türlerini kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

Eğitimin süresinin bitiminin ardından kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde (kurs programına ve kursiyer yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.) Kurs bitirme sınavı yapılır. Kurs bitirme sınavına katılan ve en az 100 puan üzerinden 45 puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Yanlış cevaplar doğruları götürmez. Örneğin 25 soruluk bir sınavda 12 doğru cevabınız varsa sınavda başarılı olursunuz.

 • Tüm kursiyerlerin Nüfus cüzdanlarını sınav salonuna gelirken yanlarında getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde sınava alınmayacaklardır. Nüfus cüzdanı haricinde pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi de nüfus cüzdanı yerine sınava giriş için kullanılabilecektir.
 • Sınava katılmayacak / katılamayacak kursiyerlerin sınavdan en geç 24 saat önce kurumumuza bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Her kursiyerin sınavlara toplam 5 giriş hakkı bulunmaktadır.
 • Kursiyer sınava girmek istediği her hak için ek sınav ücreti ödemelidir.
 • Sınavlar uzaktan eğitim sistemi tarafından yapılmaktadır.
 • Sınav süresi kurs türüne göre farklılık göstermektedir.
 • Sınavlara 15 dakikadan fazla geç kalan kursiyer sınava alınmayacaktır.
 • Sınavlarda başarılı olmak için 100 üzerinden 45 puan almak yeterlidir.

Sınavda başarılı olan kursiyere Tren Makinisti Kursu sertifikası verilir.

Siz de bu eğitimi almak için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilir Tren Makinisti Eğitimi hakkında bilgi edinebilir, kayıt olabilir ya da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kurs Başvuru Formu