Hakkımızda

Hakkımızda

Merhaba;

Merkezi Eğitim Kurumları, Değişimin ve Gelişimin önemini kavramış, kendini geliştiren, bir alanda uzmanlaşmış, zamanı ve krizi iyi yönetebilen ve en önemlisi kendisini ifade edebilen üretken, gelişime ve değişime açık bireyler yetiştirmeyi hedef almış bir Eğitim kurumudur.

Dinamik, genç ve alanında uzman eğitmen kadromuzla, sonuca odaklanarak kişileri gelmek istedikleri noktalara getirmeyi hedefliyoruz. Eğitimlerimiz sonucunda ölçme ve değerlendirmeleri yapıp, bireylere kariyer yolculuklarında kılavuzluk ediyoruz. Bireylere bir alanda uzmanlaşmanın yanında kişisel gelişimine katkıda bulunacak Eğitim Programları düzenlemeye devam ediyoruz.

Kurumsal Eğitim Çözümlerimizle, Devlet kurumu ve özel şirketlerin çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenliyoruz. Performans beklentisi kadar bireylere değer vererek eğitim ve gelişimlerine katkıda bulunan tüm kurumlara teşekkür ediyoruz.

Misyonumuz: Eğitimli, üretken ve kendini ifade edebilen insan kaynağı yaratmak…

Vizyonumuz: İş dünyasındaki gelişim ve değişimleri takip ederek, gerekli eğitim programları düzenleyip, nitelikli insan kaynağı yaratıp, bu insan kaynağının değerlendirilmesi sürecine katkıda bulunmak.

Biz Merkezi Eğitim Kurumları olarak,

  • Onurumuzu ve kendimize olan saygımızı her şeyin üstünde tutarız. İş ahlakının ilkeleri, iş yaşamımızın temelini oluşturur.
  • Yönetim anlayışımız “insana saygı”ya dayanır. Hepimizin, kendimizi etkileyen her konuda söz söyleme ve bilgi edinme hakkına sahip olduğuna inanırız. Kişisel yeteneklerimizin en üst sınırına kadar kendimizi geliştirmeyi hem hakkımız, hem de görevimiz olarak görürüz.
  • Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseriz. Yaptığımız her işte ve sunduğumuz her hizmette en üst kalite düzeyini hedef alırız. Öğrencilerimiz, kalite anlayışımızın odak noktasıdır.
  • Dünyaya ve değişime açık, öncü girişimcilik ruhunu içimizde taşırız. Tüm Eğitim hizmetlerimizde yenilikler getirmek köklü geleneğimizdir.
  • Katılımcı yönetimin bize getirdiği sorumluluğun, tüm gücümüzle kuruluşumuzun amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışmak olduğuna inanırız. Çalışma düzenimizin kurallarına özenle uymaya, birbirimize olan saygının gereği olarak bakarız.