Unlu Mamüller Üretimi Kursu
Belgeler

Unlu Mamüller Üretimi; çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması, hijyen kurallarına uygun olarak işletmelerde çalışırken kişisel hijyenini sağlaması, dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyonu sağlaması, mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak mikroorganizmaların sınıflandırılmaları, hücre yapıları, çoğalmaları ve gıda endüstrisindeki önem ve etkilerini açıklaması, mikrobiyolojik yöntemlere uygun olarak gıda-mikroorganizma ilişkisini açıklaması, yeterli ve dengeli beslenme kurallarına uygun olarak besin öğelerinin yapı ve işlevlerini açıklayarak besin kaynaklarını seçmesi, bilimsel yöntemlere ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olarak gıdalardaki toksik maddeler, etkileri ve yok etme yöntemlerini açıklaması, bilimsel yöntemlere ve tekniğe uygun olarak gıdalardaki pigmentler ve fenolik bileşiklerin özelliklerini açıklaması, tekniğine uygun olarak belirli miktardaki maddeyi tartması ve verilen maddeden istenen miktarda tartım alması, tekniğine uygun olarak sıvıların, boyutları belli olan düzgün şekilli katıların ve boyutları belli olmayan, suda çözünmez katıların hacimlerini ölçmesi, uluslararası yoğunluk birimlerine ve tekniğe uygun olarak katı ve sıvı maddelerin yoğunluklarını belirler ve sıvıların viskozitesini ölçmesi, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak ekmek üretimi yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak bisküvi üretimi yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak makarna üretimi yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerinin kapsam ve kısımları, gıda kalite karakteristiklerinin belirlenmesi, standardizasyon işlemlerini açıklaması, toplam kalite yönetimi ve iso standartları amaç ve kapsamları ve uygulama alanlarını açıklaması, tekniğine uygun gıdalarda nem ve toplam kuru madde tayini yapması, işletme spesifikasyonları ve tolerans sınırlarına göre alım ve üretim aşamalarında renk, doku, kusur kontrolü, viskozite ve kıvam ölçümlerini yapması, tekniğine uygun gıdalarda duyusal özellikleri tespit etmesi, standartlara uygun olarak gıdalarda depo ve sevkiyat kontrollerini yapması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve tebliğlerine uygun olarak ambalaj maddelerinin yapısı, işlevleri ve kontrolünü sağlaması, Türk gıda kodeksi yönetmeliği ve gıda maddelerinin genel etiketleme ve beslenme yönünden etiketleme kuralları tebliğine uygun olarak gıda etiketlerinin yapısı, işlevleri ve kontrolünü sağlayan bireydir. Unlu Mamüller Üretimi Kursu ise Unlu Mamüller Üretimi mesleğini yürüten ve ya yürütmek isteyen bireylerin, 606 saatlik Unlu Mamüller Üretimi Eğitimi sonunda alması öngörülen sertifikadır. (Kurs bitirme belgesidir.)  

Unlu Mamüller Üretimi Kursu Fiyatı

2022-2023 Eğitim öğretim yılı için genel müdürlüğümüz tarafından ilan edilen Unlu Mamüller Üretimi Kursu ücretimiz ilan edilmiştir. Kurs fiyatları dönemsel olarak farklılık gösterebilmektedir. Güncel kurs ücreti ve kontenjanlarımız hakkında detaylı bilgi almak ve kayıt olmak için lütfen eğitim koordinatörlerimizle iletişim kurunuz.

Unlu Mamüller Üretimi Sertifikası Kayıt Kampanyası

Unlu Mamüller Üretimi Kursu fiyatı güncel kayıt dönemi için peşin ödemede %20 indirimli fiyat uygulanmaktadır. Taksitli ödemek isteyenler için de 7 aya kadar senetsiz, kredi kartsız, kefilsiz taksit imkânı kurumumuz tarafından sunulmaktadır. Ayrıca 5 kişilik toplu katılımda 1 kursiyer ücretsiz olarak kursumuzdan faydalanacaktır.

Kayıt Ol! Detaylı Bilgi Al! Fiyatı Düşünce Haber Ver!

Kursumuz uzaktan eğitim, örgün eğitim ve kurumsal eğitim şeklinde eğitimler düzenlemeye ve sertifika vermeye yetkilendirilmiştir.

Bu nedenle tüm faaliyetlerimiz yasal hükümlere uygun şekildedir.

Alacağınız belgenin geçerliliği ve güvenilirliği açısından E-Devletinize işlenen Unlu Mamüller Üretimi Sertifikası almayı tercih etmeniz sizin menfaatinizedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında oluşturulan eğitim programı 606 saat olarak planlanmıştır. 606 saatlik eğitim yaklaşık olarak 7 ay sürmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu alanda farklı saatlerdeki eğitimleri de bulunmaktadır. Bu nedenle eğitim koordinatörlerimizle görüşmeniz kurs seçimi yaparken size kolaylık sağlayacaktır.

Unlu Mamüller Üretimi Kursu kontenjan durumu aşağıdaki gibidir. Kontenjanlar ilgili kursun branşına göre belirlenmekte ve anlık olarak değişmekte fakat size daha hızlı hizmet vermek için aşağıdaki grafikte anlık olarak güncellenmemektedir.

Toplam Kontenjan
100%
Kayıt Olan Kursiyer
73%
Kalan Kontenjan
27%

Kurs programına katılım şartları şu şekildedir;

 • En az okur yazar olmak, mesleği yapacak bedensel ve zihinsel yeterliliğe sahip olmak.
Yukarıdaki koşulları taşıyan bireylerin kursa katılırken aşağıdaki evrakları ibraz etmeleri gerekmektedir. Kurs kaydı sırasında istenilen evraklar;
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenim durumunu gösterir belge (diploma, öğrenci belgesi vs.)
 • Vesikalık Fotoğraf 4 adet
*Bazı kurs programları ve meslekler için sağlık raporu, taahhütname, kurs başvuru formu gerekebilmektedir. Eğitim koordinatörünüzden bilgi alınız.

Okur-yazar mezuniyete sahip bireylere yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılında hazırlanmıştır. Gıda teknolojisi sektöründe halen çalışmakta olan veya çalışmayı düşünen bireylerin 20/06/2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bu sertifikayı almaları zorunludur. Merkezi Eğitim Kurumları’ndan alacağınız Unlu Mamüller Üretimi Eğitimi Bitirme Belgesi (Sertifikası) resmi belge olduğu için tüm Türkiye’de geçerlidir.

Ayrıca Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği gereğince “İş yerlerinde, alanlarında meslekî eğitim görmüş olanlar istihdam edilir.” Denilmektedir. “İstihdam edilenlerin meslekî ve teknik orta öğretim diploması, sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık, iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olmaları gerekir. Yapacağı işe uygun mesleki eğitim aldıklarını belgelendirmeyenler istihdam edilmezler.

İş yeri sahipleri ise istihdam edecekleri kişilerden, yapacakları iş ile ilgili mesleki eğitim aldığını gösterir belgeyi istemek zorundadır.” Denilmektedir. Yani yönetmelik hem çalışana hem işverene ortak olarak bu görevi vermiştir.

Unlu Mamüller Üretimi Eğitimi Ders Programı Gıda teknolojisi sektöründe çalışan veya çalışmak isteyen bireylere yönelik hazırlandığı için öncelik işçi ve işverenlerin yasal zorunluluklarını yerine getirmek, sonrasında ise Gıda teknolojisi sektörünün ihtiyacı olan eğitim almış nitelikli birey kazandırmaktır.

Bu nedenle Unlu Mamüller Üretimi Kursu eğitim programı da modüller halinde ve bireyleri sektöre hazırlayıcı nitelikte ve sistematik olarak hazırlanmıştır. Eğitim programının içerdiği Unlu Mamüller Üretimi Sertifikası modülleri ve ders başlıkları aşağıdaki gibidir.

• İş Sağlığı Ve Güvenliği • Personel Hijyeni • İşletmelerde Temizlik Ve Dezenfeksiyon • Temel Mikrobiyoloji • Gıdamikroorganizma İlişkisi • Besin Öğeleri Ve Kaynakları • Gıdalardaki Toksik Maddeler • Gıdalardaki Pigmentler Ve Fenolik Bileşikler • Kütle Ölçümü • Hacim Ölçümü

Sertifika sahibi bireyler aşağıda verilen alanlar başta olmak üzere mesleki yeterliliklerine göre benzer alanlarda da çalışabilmektedirler.

Gıda teknolojisi alanında çalışabilirler.

Unlu Mamüller Üretimi Sertifikası Eğitim gruplarımız 4’e ayrılmaktadır.

Grup İsmi Kontenjan Saatleri Kayıt Durumu
Hafta İçi Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta Sonu Akşam 30 20:00 – 23:00 Aktif
Hafta İçi Gündüz 30 08:00 – 10:00 Aktif
Hafta Sonu Gündüz 30 09:00 – 11:00 Aktif
 Kurs yoğunluğuna göre ek gruplar açıldığında ek gruplar kısmında yayınlanmaktadır. Aktif gruplar hakkında bilgi almak için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Resmi ve geçerli Unlu Mamüller Üretimi sertifikasının örneğini aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz. Sertifikalar E-özel (Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Elektronik Kurs Otomasyonu) sistemi üzerinden hazırlanır ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce onaylandıktan sonra kursiyerlere teslim edilir. Sertifikanın kursiyere teslim tarihi 10 işgününü aşmamaktadır.

E-özel otomasyonu sayesinde kurumumuzdan alacağınız tüm sertifikalar online doğrulamalıdır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından almış olduğunuz sertifikalarınızı doğrulamak için https://e-ozel.meb.gov.tr/ adresini kullanabilirsiniz.

Kurumumuzdan almış olduğunuz sertifikanızı isterseniz yurt dışında geçerli hale de getirebilirsiniz. Detaylı bilgi için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilirsiniz.

Kurumumuzdan alacağınız Resmi sertifika örnekleri aşağıdaki gibidir. Kurumumuzdan temin edeceğiniz tüm sertifikalar E-devlete işlenen ömür boyu geçerli sertifikalardır. Sertifikalarınız online doğrulamalı yeni sistem sertifikadır. Online doğrulama sistemi birçok alandaki karışıklığı gidermekte ve sertifikanın gerçekliğinin kontrolü açısından fayda sağlamaktadır.

Yeni sertifikalarda bulunan Sertifika Numarası ile Sağlıklı Beslenme Eğitimi Kursu Sertifikası e-devlet sisteminden sertifika doğrulanabilmektedir.

Kurs sonunda alacağınız kurs bitirme belgesi yukarıda bulunan sertifika örneğine benzemekte size ait kişisel bilgilere ve eğitiminize ait özet bilgilere yer vermektedir.

MEB Yeni Sertifika Örneği
Sertifika Örneği

Yeni sertifikalarda bulunan Sertifika Numarası ile Unlu Mamüller Üretimi Eğitimi Kursu Sertifikası E-devlet sisteminden sertifika doğrulanabilmektedir.

Kurs sonunda alacağınız kurs bitirme belgesi yukarıda bulunan sertifika örneğine benzemekte size ait kişisel bilgilere ve eğitiminize ait özet bilgilere yer vermektedir.

Unlu Mamüller Üretimi Kursu sertifikası ile Gıda teknolojisi alanında çalışabilirler. Kurumumuzdan alacağınız tüm kurslar ve sertifikalar Üniversite onaylı olacağı için Türkiye’nin her yerinde geçerlidir. 1739 Sayılı ve 14/06/1973 tarihli Milli Eğitim Temel Kanunu gereği özel ve devlet kurum ya da kuruluşlarının kabul etmesi zorunludur.

Ayrıca dilerseniz kurumumuzdan almış olduğunuz kurs bitirme belgesini yurt dışında da kullanabilirsiniz. Sertifikanız çıktığında hangi ülkede kullanacağınızı eğitim koordinatörlerimize belirtirseniz gerekli tüm yasal işlemleriniz kurumumuz tarafından yapılacaktır.

Merkezi Eğitim Kurumlarından aldığınız sertifika, kamu personeli seçme sınavlarında (KPSS) geçerlidir. KPSS tercih kılavuzunda özel nitelikler bölümünde “Üniversite Onaylı Sertifika” ibaresi ile belirtilen sertifika türlerini kurumumuzdan temin edebilirsiniz.

Eğitimin süresinin bitiminin ardından kurs merkezimizde veya kursiyerlerin şehirlerinde (kurs programına ve kursiyer yoğunluğuna göre değişkenlik gösterebilmektedir.) Kurs bitirme sınavı yapılır. Kurs bitirme sınavına katılan ve en az 100 puan üzerinden 45 puan alan kursiyerler başarılı sayılır. Yanlış cevaplar doğruları götürmez. Örneğin 25 soruluk bir sınavda 12 doğru cevabınız varsa sınavda başarılı olursunuz.

 • Tüm kursiyerlerin Nüfus cüzdanlarını sınav salonuna gelirken yanlarında getirmeleri zorunludur. Aksi takdirde sınava alınmayacaklardır. Nüfus cüzdanı haricinde pasaport, evlenme cüzdanı, sürücü belgesi de nüfus cüzdanı yerine sınava giriş için kullanılabilecektir.
 • Sınava katılmayacak / katılamayacak kursiyerlerin sınavdan en geç 24 saat önce kurumumuza bilgi vermeleri gerekmektedir.
 • Her kursiyerin sınavlara toplam 5 giriş hakkı bulunmaktadır.
 • Kursiyer sınava girmek istediği her hak için ek sınav ücreti ödemelidir.
 • Sınavlar uzaktan eğitim sistemi tarafından yapılmaktadır.
 • Sınav süresi kurs türüne göre farklılık göstermektedir.
 • Sınavlara 15 dakikadan fazla geç kalan kursiyer sınava alınmayacaktır.
 • Sınavlarda başarılı olmak için 100 üzerinden 45 puan almak yeterlidir.

Sınavda başarılı olan kursiyere Unlu Mamüller Üretimi Kursu sertifikası verilir.

Siz de bu eğitimi almak için eğitim koordinatörlerimizle iletişime geçebilir Unlu Mamüller Üretimi Eğitimi hakkında bilgi edinebilir, kayıt olabilir ya da detaylı bilgi alabilirsiniz.

Kurs Başvuru Formu